Znalosti nadobudnuteľné v projekte MTZT

          Realizácia projektu o spoločensky významnej a často kontroverznej verejne diskutovanej témy, znamená zaoberať sa súčasnými odbornými podkladmi, dôležitými verejnými diskusiami, ich aktérmi, postojmi a argumentmi vstupujúcimi do týchto diskusií.

Z tohto pohľadu sa znalosti potrebné pre následnú kritickú reflexiu delia na dve skupiny:

  • odborné znalosti – znalosti viazané na tému, pozostávajúce prevažne z faktov, umožňujú pochopiť odkazy a argumenty v debatách;
  • diskusné znalosti – sa vzťahujú k štruktúre a obsahu verejných debát.

          Pre získanie znalostí v oblasti MTZT je často nutné pracovať medziodborovo a interdisciplinárne, často tiež vo forme spolupráce s rôznymi odborníkmi. Je dôležité zamyslieť sa na d odbormi, do ktorých naša téma zasahuje.[1]

           Naša prípadová štúdia MVZT zameraná na tému etických aspektov „fast fashion“ spája potrebu základných znalostí v oblasti žurnalistiky, etiky, znalostí fungovania politického a ekonomického systému konzumnej kapitalistickej spoločnosti, a samozrejme znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti.

          Podľa najčastejšie používanej definície: „Mediálna gramotnosť je schopnosť získavať, analyzovať, hodnotiť a vytvárať médiá v rôznych formách.“[2]

           V kontexte Slovenska je mediálna gramotnosť: „Na najvšeobecnejšej úrovni je možné mediálnu gramotnosť definovať ako súbor zručností a schopností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zodpovedného využívania médií a prístupu k nim, a ktoré určujú proces komunikácie.“[3]

          V prípade nášho projektu, resp. prípadovej štúdie sme sa snažili zvýšiť úroveň mediálnej gramotnosti študentov FMK UCM v Trnave, konkrétne prvého ročníka, prostredníctvom oboznámenia s blogovacou platformou WordPress, ktorá sa stala v poslednej dekáde najobľúbenejšou webovou stránkou, využívanou až takmer v 40% z celkového počtu webových stránok.

          Študenti počas projektu získali nielen odborné znalosti týkajúce sa témy „fast fashion“, ale aj rôzne kompetencie týkajúce sa mediálnej gramotnosti:

  • efektívne používanie média (blog) na prístup, ukladanie, získanie a zdieľanie obsahu pre plnenie svojich individuálnych a spoločenských potrieb a záujmov;
  • získanie prístupu a vykonávanie informatívnych rozhodnutí v rámci mediálneho priestoru blogovacej platformy WordPress.com;
  • pochopenie toho, ako a prečo sa mediálny obsah vytvára;
  • kritická analýza techník, jazykov a konvencií používaných médiami a správ, ktoré sprostredkúvajú;
  • používanie média (blog) na kreatívne sebavyjadrenie, komunikovanie myšlienok, informácií a názorov;
  • efektívne využívanie médií pri využívaní svojich demokratických práv a občianskej zodpovednosti.[4]

          Za mediálnu gramotnosť teda považujeme určitú schopnosť triediť a analyzovať správy, ktoré informujú, bavia a predávajú sa človeku každý deň. Je to schopnosť získať zručnosti kritického myslenia vo všetkých mediálnych prostrediach. Človek by si mal uvedomovať, čo sa skrýva za mediálnou produkciou a ako ovplyvňuje jej celkový obsah.[5]

          Mediálna gramotnosť je výsledkom pôsobenia procesov v oblasti osobnostného, rodinného a vzdelanostného kontextu. Prvky, ktoré tvoria mediálnu gramotnosť, sú rozdelené do dvoch hlavných oblastí, prvou je oblasť kritického myslenia a osobnej autonómie a druhá je spojená s tvorivými a produkčnými schopnosťami.[6]

Cieľom nielen mediálnej gramotnosti, ale aj nášho projektu je zvýšiť povedomie o rozličných formách poslania médií, pomôcť rozpoznať ako médiá prenikajú do každodenného života, formujú populárnu kultúru, osobnú voľbu…

          Naša štúdia MTZT sa zároveň snaží pomôcť študentom získať kritické myslenie a tvorivú produkčnú schopnosť, tak aby sa stali rozvážnymi spotrebiteľmi a producentmi mediálnych obsahov.

Zdroje:

[1] SLOBODA, Z.: Mediální tvorba v kontextu vzdělávání: na příkladu česko-německého mediálně-pedagogického projektu o genetice. Vyd. 1. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2011, s. 38.

[2] Mediálna gramotnosť. Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti. . Trnava: FMK UCM, 2012. Cit. 2016-04-15. Dostupné na internete: http://www.medialnavychova.sk/?p=161.

[3] CENTER FOR MEDIA LITERACY: Media literacy: A definition and More . [online] . Malibu Kalifornia: Empowerment Through Education CML, 2011. [cit. 2016-04-15] . Dostupné na internete: http://www.medialit.org/media-literacy-definition-and-more.

[4] KARASOVÁ, M.: Mediálna gramotnosť žiaka primárneho vzdelania. Ružomberok: VERBUM, 2014, s. 21, 22.

[5] TALLIM, J.: What is Media Literacy? Media Awareness Network. [online] . 2010. [cit. 2016-04-15]Dostupné na internete: http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/what_is_media_literacy.cfm

[6]ZASEPA, T- OLEKŠÁK, P.: Mediálna výchova. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008, s. 128.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s