Priebeh modelového projektu MTZT

Mediálna tvorba zameraná na tému (MTZT) sa vyznačuje spracovaním spoločensky relevantných tém pomocou médií. I keď aj iné mediálne projekty mávajú svoje vlastnú tému, prístup MTZT tkvie v:

  • intenzívnom zacielení a intenzívnej práci, prevažne mediálnej – videá, prezentácie, články…), ktorá pracuje s témou;
  • vo verejnej prezentácii výsledku mediálnej tvorby a diskusii o vlastnej pozícii v rámci projektu mediálnej tvorby.

Témy pre MTZT sa spravidla týkajú oblastí, na ktoré sa mladí ľudia sami od seba neodhodlajú vyjadriť. Spoločensky relevantné témy, ako sú debaty o genetických technológiách, globalizácii, ľudských a občianskych  právach, zdanlivo ležia mimo záujem mladých adolescentov. Práve MTZT má potenciál motivovať mladých ľudí zaoberať sa takto komplikovanými témami, i napriek tomu, že sa nenachádzajú v ich bezprostrednom  záujme. Základným vzdelávacím princípom reflexívno-praktickej mediálnej tvorby je tvorivé učenie, ktoré vychádza predovšetkým z myšlienok Deweyho[1], a teda praktické zaobchádzanie s realitou spojuje znalosti, reflexiu a jednanie, čo znamená, že učenie neprebieha len teoretickým poznávaním médií, ich štruktúr, funkcií a obsahu, ale médiá slúžia jedincom ako samostatné vzdelávacie nástroje v kontexte sociálnej interakcie. Behom samostatnej, kreatívnej a zodpovednej tvorby a následného zverejnenia mediálnych obsahov sa vytvárajú autentické skúsenosti, ktoré sú ďalej kriticky reflektovateľné. Takto si jedinci môžu, v najlepšom prípade, vo vzájomnej interakcii budovať znalosti, kriticko-reflexívne kompetencie a schopnosti jednania a interakcie.

Potenciál MTZT stojí na nasledujúcich predpokladoch:

  • využitie mediálnej každodennosti mladých ľudí a ich mediálnych záujmov ako pedagogické východisko;
  • využitie MTZT ako priestoru na vyjadrenie;
  • mediálny projekt spojený s predstavou vlastného diela.

Mediálna tvorba zameraná na tému spája ciele spojené s témou a zároveň ciele spojené s médiami.

Ciele viažuce sa k téme Mediálna gramotnosť
·         znalosti – spracovanie odborných a diskusných znalostí ·         znalosti o médiách
 
·         hodnotenie – kritická reflexia a vytvorenie vlastného názoru ·         hodnotenie médií
 
·         jednanie – verejné vyjadrenie vlastného názoru a účasť na verejnej diskusii ·         jednanie a zaobchádzanie s médiami

Zdroje: [1] DEWEY, J.: Demokracie a výchova. Praha: Jan Hruša, 1932. Laichterova filosofická knihovna knihovna. s. 52.

MTZT-mediálna tvorba zameraná na tému

Bc. Alica Uchytilová

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s